• Bestuursleden weten zich gesteund door veel vrijwilligers.

    Actief Achterveld

Actief Achterveld voor jongeren: 'Het hele dorp wil altijd mee'

ACHTERVELD Van dauwtrappen tot een après-ski party en van een oud ijzeractie tot een schuurfeest. Actief Achterveld draait er haar hand niet voor om. De verenigingen organiseert al sinds jaar en dag van alles voor jongeren.

Arnoud J Spaaij

Ooit was de vereniging Katholieke Plattelands Jongeren landelijk bekend. Opgesplitst in lokale afdelingen kon de KPJ voorzien in een behoefte waardoor in veel dorpen jongeren elkaar konden treffen op tal van evenementen. Actief Achterveld doet nog veel hetzelfde. De vereniging komt dan ook voort uit de KPJ van Achterveld.

OUD IJZERACTIE Charlotte van der Linden is bestuurslid bij Actief Achterveld. "En nog een stuk of 10 mensen," vertelt Van der Linden, "een voorzitter, en penningmeester en een stel leden." De club draait op het bestuur maar heeft een brede achterban. En kan dan ook rekenen op veel steun uit het dorp en op veel vrijwilligers. Dat blijkt jaarlijks in elk geval tijdens de oud ijzeractie. Het is misschien wel de belangrijkste activiteit van de vereniging want hier wordt de financiële basis gelegd voor alle activiteiten. "Het dorp doet altijd mee met ons," zegt Van der Linden, "voor de oud ijzeractie zamelen meestal de ouderen het hele jaar in. Vrijwilligers halen dan de eerste zaterdag van april langs de weg op. "Daarvoor kan Actief Achterveld altijd nog vriendengroepen gebruiken," promoot Van der Linden tussen neus en lippen door.

SPONSORING "Daarom doen we ook regelmatig wat voor verenigingen. Zo hebben we de Voetbal (SV Achterveld - redactie) gesponsord, bekers van de Tour de Junior en alle kramen van de DWS rommelmarkt. Het is niet zo dat we alle verenigingen zomaar schenkingen kunnen doen. Een belangrijk deel van de opbrengst is voor de activiteiten die we zelf organiseren." Natuurlijk komt er ook geld uit lidmaatschapsgelden en uit kaartverkoop bij evenementen. Maar de club houdt haar eigen broek op. Zonder een cent subsidie. "Leden gaan altijd voor en hebben ook voordeel bij kaartverkoop," legt Van der Linden nader uit, "ook bij de bus naar de Zwarte Cross. Dan wil het hele dorp altijd mee," zegt ze lachend.

TENTFEEST De populariteit van de activiteiten is dan ook groot. Hoewel er nog kaarten voor het komende tentfeest op 17 november zijn, denkt Van der Linden dat de kaarten wel uitverkocht raken. Toch zijn er ook evenementen verdwenen die ooit wel werden georganiseerd. "Dat klopt, Krui 'm Erin, bleek lastig omdat dat altijd op het laatste moment moest worden gepland en aangekondigd. En sommige evenementen worden door anderen opgepakt. Daar springen we alleen in als het niet meer gedaan wordt," beaamt Van der Linden. "Maar er zijn ook dingen zoals de Trekkerbehendigheid die we wel willen organiseren. Het blijkt echter veel te lastig door alle eisen en vergunningen."

Actief Achterveld richt zich op jongeren maar heeft ondertussen dus eigenlijk voor heel het dorp een rol van betekenis. "We hopen dan ook iedereen wel te bereiken. Dat doen we met posters maar ook natuurlijk via social media," besluit Van der Linden.

Website: actiefachterveld.nl