• BDUmedia

In actie tegen klinkers

ACHTERVELD Zo'n vijftig bewoners van de Hessenweg hebben zich op dit moment geschaard achter een initiatief van Co de Groot en Martin Mijnten; ze zijn tegen de plannen van de denktank om de Hessenweg te voorzien van klinkers.

Arnoud J Spaaij

Het riool moet in de dorpskern worden vervangen en van de situatie wordt gebruik gemaakt om de Hessenweg opnieuw in te richten. De, uit de Dorpsraad Achterveld-Stoutenburg geïnitieerde, 'denktank' heeft in april van dit jaar plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de Hessenweg. Reacties van bewoners daarop zijn door de denktank verwerkt in een definitief ontwerp dat 31 augustus feestelijk moet worden aangeboden aan de gemeenteraad van Leusden.

Een uitgebreide motivatie gesteund door een lijst met handtekeningen moet nu B&W en de raad duidelijk maken dat de plannen die de denktank heeft niet algemeen worden gedragen door bewoners en belanghebbenden. Co de Groot en Martin Mijnten hebben zich sterk gemaakt om een tegengeluid te laten horen over de plannen. De Groot: ,,Het ging ons er in eerste instantie om dat er meerdere redenen zijn aangevoerd om geen klinkers in de dorpskern te leggen. Vanaf het begin is de reactie van de dorpsraad daarop niet welwillend over gekomen. Er wordt wel op gereageerd en aangegeven dat er wat mee wordt gedaan. Maar het besluit om klinkers in het definitief ontwerp voor de Hessenweg op te nemen heeft volgens ons al vanaf het begin vastgestaan."

Mijnten en De Groot organiseerden de afgelopen jaren meerdere keren het Nederlands Kampioenschap inline-skaten en haalden grote namen uit de sport naar Achterveld. Ze zien met klinkers op de Hessenweg geen mogelijkheden meer voor dergelijke evenementen in het dorp. Ook andere evenementen hebben geen baat bij nu voorgestelde herinrichting van de Hessenweg. Omdat meerdere bewoners klagen over de manier waarop de plannen nu namens Achterveld gepresenteerd worden, haalden ze langs de Hessenweg in een paar avonden zo'n 50 handtekeningen tegen klinkers op. ,,En er bellen me nu spontaan mensen op die ook willen tekenen. Ik voel me dan ook de stem van de zwijgende meerderheid", zegt Co de Groot.

Met name geluidsoverlast van klinkers is een punt waaraan voorbij wordt gegaan vinden velen. Voorstanders menen dat moderne bestrating dit nadeel niet heeft maar dan wordt genegeerd dat de straat verzakt in de loop van de jaren. Het gevolg is plassen met regenwater en daardoor extra vuil op straat. Gladheid van klinkers is groter, met name bij vorst, en het comfort is minder voor fietsers en skaters. De tegenstanders voeren ook aan dat er meerdere voorbeelden zijn waar dorpskernen zonder klinkers toch een mooi dorpskarakter hebben.

De verkeersdruk in Achterveld is ook een punt in deze discussie. Feit is dat het dorp nog altijd een agrarische karakter heeft en dat zwaar verkeer daarmee nog tientallen jaren een gegeven is. Dergelijk verkeer veroorzaakt al snel dat klinkers ongelijk komen te liggen en de randen afbreken. Met name daar wordt de geluidstoename van het verkeer door veroorzaakt.