• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Achterveld verdeeld over herinrichting Hessenweg

ACHTERVELD De herinrichting van de Hessenweg verloopt tot op heden zonder al te veel problemen. Vooral de verbreding van het fietspad van Stoutenburg naar Achterveld wordt als een verbetering gezien. Wel moet het gemotoriseerd verkeer een paar hindernissen nemen in de vorm van verkeerslichten die tot oponthoud leiden. Tot op heden werd er van uitgegaan dat in de bebouwde kom het asfalt vervangen zou gaan worden door een andere wegverharding, zoals bijvoorbeeld klinkers. Nu het moment dichterbij komt dat ook de woonkern van Achterveld op de schop gaat, blijken niet alle inwoners het met dat deel van de plannen eens te zijn. Dat werd ook duidelijk voor de gemeenteraadsleden tijdens een druk bezochte bijeenkomst op het gemeentehuis waar vooral voorstanders van asfalt aanwezig waren.

In Achterveld is op initiatief van de dorpsraad een 'Denktank' samengesteld waarin een dertigtal vertegenwoordigers van instellingen, bedrijven, verenigingen ect, meedoen. Deze werkgroep, aangestuurd door de voorzitter van de dorpsraad, Edwin Winterkamp, werd in het leven geroepen toen de gemeente aankondigde aan de slag te gaan met de Hessenweg. Ook zou gekeken worden naar de mogelijkheid om de woonkern van Achterveld 'in een nieuw jasje te steken'. Verbetering van de verkeersveiligheid, extra parkeerplaatsen en versterking van het dorpse karakter waren daarbij de belangrijkste thema's. Meer dan 200 belangstellenden kwamen in april naar de bijeenkomst in 'Ons Gebouw' waar de ideeën van de denktank werden gepresenteerd.

De fase 1, waarbij de Hessenweg tussen Stoutenburg en Achterveld wordt aangepast, nadert zijn voltooiing. Over de fase, de Hessenweg in de bebouwde kom zal de gemeenteraad nog een definitief besluit moeten nemen. De Achterveldse 'Denktank' zou graag zien dat de gemiddelde snelheid in de woonkern omlaag gaat, hetgeen de veiligheid ten goede komt. Bijkomend voordeel is dat ook het geluidsniveau van het verkeer zou verminderen. Asfalt vervangen door een andere bestrating kan een oplossing zijn en daarmee tevens het dorpse karakter van Achterveld versterken.

Co de Groot, woordvoerder van de Achterveldse skeelergroep is het daar niet mee eens. Gesteund door een vijftigtal handtekeningen van bewoners aan de Hessenweg, laat hij een ander geluid horen. ,,De snelheid moet er uit, maar klinkers NEE''. Klinkers zouden juist zorgen voor meer lawaaioverlast. Voor de skeelers is niet onbelangrijk argument dat de beoefenaren van deze sport niet blij zijn met een klinkerbestrating. Voor skeeler- en wielerwedstrijden is een glad parkoers immers een vereiste.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad een definitief besluit moeten nemen. Voor het zover is wordt de hulp van een externe deskundige ingeroepen die duidelijk moet maken wat het verschil in geluidsniveaus is bij toepassing van asfalt of een andere te gebruiken bestrating. Over twee maanden staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering, nodig om de renovatie van de Hessenweg te kunnen afronden. ,,Voor het zover is wordt het raadsvoorstel eerst nog voorgelegd aan bewoners en de Denktank" belooft wethouder Erik van Beurden.