• Impressie van de nieuwe silo van ABZ Diervoeding. Het bedrijf behaalde vorig jaar een recordomzet van 210 miljoen euro.

    ABZ
  • De bocht bij Grasdrogerij/Hamersveldseweg. Rechts de ABZ Diervoeding fabriek.

    Marcel Koch

ABZ gaat voor modernisering

LEUSDEN ABZ Diervoeding wenst op haar bedrijfsterrein aan de Hamersveldseweg een nieuwe silo te bouwen van ruim 24 meter hoog. Dit met het oog op de toekomst.

Marcel Koch

ABZ Diervoeding is al enige jaren bezig aan een groeispurt. De onderneming met vijf fabrieken verspreid over het land behaalde vorig jaar een recordomzet van 210 miljoen euro. Om de groei in goede banen te leiden, wil ABZ de proefvoerfabriek aan de Hamersveldseweg, de kleinste van de vijf, moderniseren.

NIEUWE SILO De afgelopen jaren is er al flink geïnvesteerd in het verbeteren van het productieproces in de Leusdense vestiging, nu staat de fysieke uitbreiding op stapel. ,,Met de nieuwe silo kunnen we over meer opslagcapaciteit beschikken en die hebben we met het oog op de afzetprognoses hard nodig'', zegt Huub Rotink bij ABZ coördinator K&M (Kwaliteit, Arbo en Milieu).

ZES METER HOGER De nieuwe silo wordt als het ware aan het huidige bedrijfspand vastgeplakt en krijgt een hoogte van 24,5 meter. ,,Dat is zes meter hoger dan de bestaande bebouwing'', rekent Rotink voor. Verder stelt hij dat de gloednieuwe silo door een glazenwand aan de voorzijde een futuristische uitstraling krijgt. Tevens komt er een nieuwe laadstraat voor de vrachtwagens.

STILLE AUTO'S Vooruitlopend op de nieuwbouw wil ABZ het bedrijfsterrein aan de achterzijde grondig aanpakken. Rotink: ,,De bodem is daar vervuild. Nadat we het gesaneerd hebben willen we het terrein te zijner tijd verder ontwikkelen.'' Met de nieuwe silo aanstaande - er komt een productielijn bij - heeft ABZ bij de gemeente een aanvraag ingediend voor verruiming van de openingstijden. Momenteel is de fabriek van zeven tot zeven uur in bedrijf. In de nabije toekomst moet dat van zes uur 's ochtends tot tien uur 's avonds worden. Wat merken de omwonenden hiervan? ,,Ik kan niet ontkennen dat er meer vrachtbeweging komt, maar dat lossen we zoveel mogelijk op met de inzet van stille auto's, elektrisch dus.''

GEUROVERLAST Ook wat geuroverlast verwacht ABZ geen problemen met de buurt. Rotink: ,,We blijven binnen de wettelijke normen. En natuurlijk kunnen omwonenden soms iets ruiken, maar dat heeft dan met bepaalde weersomstandigheden te maken. Vooral bij warm of mistig weer." Nog een verandering is dat straks de vrachtwagens via de Grasdrogerij met een bocht naar de Hamersveldseweg het bedrijf benaderen. ABZ hoopt eind van het jaar te starten met de werkzaamheden.

DRAAI Omwonenden kregen afgelopen woensdag de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwbouw. Een handjevol kwam opdraven. Eén buurtbewoner liet zich in woord en gebaar gelden. ,,Ik ben niet tegen de uitbreiding. Een ondernemer moet de kans krijgen om te ondernemen, daar bloeit de economie van.'' Zijn ergernis betrof de draai van de vrachtwagens naar de Hamersveldseweg via de Grasdrogerij. ,,Die bocht is krap. Waarom gooit de gemeente een deel van de sloot ter hoogte van de Grasdrogerij niet dicht zodat de Hamersveldseweg op dat punt een stuk breder wordt? Ik voorspel je dat het hier chaos word. Fietsers worden de vouw uit de broek gereden. Onbegrijpelijk dat de gemeente dit toelaat.''

Rotink reageert: ,,Wij hebben de draai niet als zodanig bekeken en zijn ervan uit gegaan dat de gemeente de haalbaarheid van de bocht voor vrachtverkeer goed beoordeeld heeft en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers meegenomen heeft.''