• De 'Dorpsgolf' start op 16 juni om 13.00 uur in winkelcentrum De Biezenkamp.

    Rotary Leusden

Aan de slag voor mantelzorgers

LEUSDEN De Leusdense afdeling van de Rotary zet zich al jaren in voor een project in Kenia. Mede dankzij de inzet van de ruim dertig leden is een geadopteerd weeshuis in staat kinderen niet alleen onderdak en verantwoorde voeding te geven, maar ze kunnen ook naar school en hebben daardoor een beter vooruitzicht wat de toekomst betreft. Omdat het project, met hulp van de lokale Rotary en het Rode Kruis, nu goed draait heeft de Leusdense Rotary besloten om zich te richten op een project dicht bij huis.

Frits van Breda

De groeiende groep van mantelzorgers heeft steun nodig om hun taak uit te kunnen voeren en daarvoor is geld nodig. Op 16 juni organiseren de leden van de lokale Rotary een ludieke actie om geld in te zamelen. Om 13.00 uur start in winkelcentrum De Biezenkamp de 'Dorpsgolf", een evenement waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.

Helemaal origineel is het initiatief niet. In Barneveld heeft de plaatselijke Rotary al voor de zesde keer met veel succes een 'Dorpsgolf' georganiseerd. In Leusden verwachten de organisatoren niet alleen een leuk evenement, maar ook een goede opbrengst waarmee Leusdense mantelzorgers geholpen kunnen worden. ,,Een bedrag van 10.000 euro is zeker haalbaar", aldus voorzitter Tim de Bondt.

GEZELLIGE BOEL Als het weer meezit wordt het op 16 juni een gezellige boel op de Biezenkamp. Voor jong en oud is er een speciaal 'Mantelzorgspel' bedacht waarmee prijzen te winnen zijn. Een bedrag voor deelname is niet vastgesteld, er wordt gerekend op een vrijwillige bijdrage voor het goede doel. Ook kan iedereen kennismaken met 'beugelen', wellicht een voorloper van het huidige golf, kennismaken met het golfspel kan ook. De organisatie garandeert dat iedereen in tien minuten de 'golfswing' kan leren.

PARCOURS Voor de 'dorpsgolf' hebben zich al veel belangstellenden gemeld. Bedrijven en particulieren hebben holes gesponsord en richten die ook zelf in. Ook deelnemers, die in zogenoemde flights van vier personen het parcours zullen afleggen, hebben zich al gemeld. Op de Biezenkamp zal burgemeester Gerolf Bouwmeester het startsein geven. Na de drie holes in het winkelcentrum worden de holes verder in het dorp bezocht om uiteindelijk bij Theo Meijer Sport te eindigen met een buffet/afterparty.

OPBRENGST De opbrengst van de 'Dorpsgolf' zal de Leusdense Rotary in overleg met Larikslaan2 besteden aan een mantelzorgproject. Voor de verdere toekomst wordt gedacht aan een 'Respijthuis' in Leusden. In een dergelijk onderkomen zouden cliënten van mantelzorgers één of meer dagen kunnen verblijven om de hulpverleners in staat te stellen even te ontspannen. De serviceclub, zoals de Rotary zich noemt, is al in overleg met deskundigen om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek. Er is vastgesteld dat Leusden inmiddels 4700 mantelzorgers telt. Tien procent van hen geeft aan dat ze zich zwaar belast voelen. Meer informatie: www.dorpsgolfleusden.nl.