5000 euro voor opstellen cultuurplan

LEUSDEN De cultuurkoepel schrijft een uitvoeringsplan Cultuur voor de periode 2016-2018. Dit plan dient als basis voor een arrangement tussen de gemeente Leusden en de organisaties verbonden aan de Cultuurkoepel.

Doel van het cultuurarrangement is te zorgen voor een goede afstemming tussen de gemeente en de culturele organisaties, het op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van gemeentelijke middelen, het leveren van een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelen uit het Sociaal Domein en het in gang zetten van een nieuwe wijze van samenwerking met andere culturele en

maatschappelijke organisaties.

Het college stelt 5.000 euro beschikbaar aan Het Kunstgebouw Leusden, lid van de Cultuurkoepel. Als tegenprestatie wordt verwacht dat de Cultuurkoepel voor 1 mei 2015 het college informeert over hun meer jaren visie en een concept uitvoeringplan overlegt. Leden van Cultuurkoepel zijn de Bibliotheek Eemland, Het Kunstgebouw Leusden, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Leusden en Theater de Tuin.