• Waterschap Vallei en Veluwe

31 kinderen presenteren wateradviezen aan waterschap en Vitens

LEUSDEN In Leusden hebben 31 kinderen namens de Raad van Kinderen van Waterschap Vallei en Veluwe op woensdag 10 juli verschillende adviezen aan de directie en leden van bestuur van het waterschap en Vitens gebracht. De adviezen waren in het kader van bewust watergebruik. De Raad wilde een moderne en leukere manier bedenken om bewustwording te creëren. 

Dit alles vond plaats op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Vitens en het waterschap werken beiden samen om een oplossing te vinden voor het dilemma, zo meldt het waterschap in een persbericht. 

VIRTUAL REALITY De kinderen kwamen onder andere met het idee om een 'waterplaatjes spaaractie' op te zetten. Hieraan zou dan een VR-app gekoppeld kunnen worden waardoor mensen plaatjes sparen, games spelen en zo al spelenderwijs meer leren over water: ,,het is belangrijk om over waterbesparing te leren en het is nog leuk ook!", geeft één van de kinderen uit de Raad aan. Andere ideeën waren onder andere motiverende stickers, een video met YouTuber Dylan Haegens en waterdoorlatende tegels.

,,De wijze van denken en de verbeeldingskracht van kinderen helpt ons,  volwassenen, om op een andere manier naar oplossingsrichtingen voor vraagstukken te kijken", reageert Frans ter Maten namens het waterschap. Ook Jelle Hannema, directeur van Vitens reageert: ,,Wat inspirerend om van deze kinderen hun ideeën te horen rondom dit belangrijke thema. Ik ben onder de indruk, zeker omdat voor de meeste ideeën zelfs een marketingstrategie is bedacht".