Natuur en milieu

LEUSDEN Bij de St. Jozefkerk in Achterveld wil men in het kader van duurzaamheid de belasting op de omgeving zoveel mogelijk terugbrengen. In 2018 installeerde men in de kerk LED-lampen, daardoor ging het energieverbruik drastisch omlaag. Afgelopen jaar koppelde men de regenwaterafvoer van het kerkdak af, dat wordt nu opgevangen in eigen tuin.
LEUSDEN Nederlanders ademen elk jaar minder vervuilende stoffen in, maar in 2018 is de lucht toch iets minder schoon geworden. Het RIVM noteerde namelijk zes procent meer fijnstof in de lucht dan in 2017. Wel nam de concentratie van stikstofdioxide af, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het onderzoekinstituut.
Advertorial
LEUSDEN Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter Tijssen,...
LEUSDEN De gemeente Leusden en De Groene Belevenis zijn op zoek naar de beste locaties om Leusden met extra bomen groener te maken. Goed voor het klimaat en een aantrekkelijk Leusden. Iedereen kan tot 14 februari een geschikte plek voor een boom aanmelden.
LEUSDEN Dijkgraaf Tanja Klip-Martin legt per 1 augustus 2020 haar ambt als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe neer. Zij stuurde op 24 december 2019 haar verzoek om ontslag aan de koning. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is aan zet om een opvolger te vinden.
Advertorial
LEUSDEN Rondom de jaarwisseling was De Mof gesloten. Er werd flink verbouwd om het interieur te verfrissen en te moderniseren en tegelijkertijd de eigen...
LEUSDEN De gemeente Leusden en De Groene Belevenis zijn op zoek naar de beste locaties om Leusden met extra bomen groener te maken. Goed voor het klimaat en een aantrekkelijk Leusden. Iedereen kan tot 14 februari een geschikte plek voor een boom aanmelden. De drie partijen bekijken of daar tijdens de Nationale Boomfeestdag op 18 maart ook...
LEUSDEN De Leusdense duurzaamheidsagenda is vernieuwd. Hierin staan alle duurzame initiatieven en acties van inwoners, ondernemers en gemeente Leusden. Acties die bijdragen aan een schoon, groen en energieneutraal Leusden. Heel Leusden kan meedoen.
Advertorial
LEUSDEN ,,Ons werk gaat niet over cijfers. Het draait om mensen." Gerard de Gooijer, één van de partners bij HLG accountants en adviseurs, is er duidelijk...
LEUSDEN Het college heeft besloten om agrarische grond, in eigendom van de gemeente, voortaan zelf in gebruik te nemen als agrarische natuur. Het terrein, ter grootte van 0,35 hectare, bij de kruising Arnhemseweg/Groene Zoom, was tot nu toe verpacht voor het weiden van koeien.
LEUSDEN De gemeente Leusden heeft tot nu toe 72 leningen verstrekt aan woningeigenaren die duurzaamheidsmaatregelen willen treffen. De stimuleringslening wordt vooral aangegaan voor investering in zonnepanelen. Volgens wethouder Erik van Beurden zijn daarmee sinds 2010 circa 1000 zonnepanelen op Leusdense daken bijgekomen.
LEUSDEN In de gemeente Leusden liggen nog 1667 afzonderlijke asbestdaken. Het totale oppervlak daarvan is 216.423 vierkante meter. Het aantal daken is daarmee flink minder dan in Amersfoort (2570), maar de totale oppervlakte is wel een stuk groter. Dat is bij 'de buren' slechts 205.734 vierkante meter.