• Deelnemers startbijeenkomst

    Edwin Korenberg

Leusdens Sport- en Beweegakkoord

24-01-2020, 10:48 | Lezersnieuws | Edwin

Op 4 november 2019 vond in Leusden in De Korf de startbijeenkomst van het Leusdens Beweeg- en Sportakkoord plaats. Onder leiding van sportformateurs Leo Steijn en Edwin Korenberg, heeft een grote groep geïnteresseerde inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en beweeg- en sportaanbieders in een plenaire bijeenkomst ideeën verzameld die kunnen bijdragen aan een gezond en sportief Leusden. De enorme energie bij de deelnemers zorgde voor een geslaagde avond die bijzonder nuttige input opleverde.

De sportformateurs hebben, samen met partners, de afgelopen maanden aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten met werkgroepen in kaart gebracht welke afspraken we met elkaar kunnen gaan maken binnen Leusden. Op basis hiervan is er een conceptakkoord uitgewerkt.

Steijn: “Nu krijgt het proces een vervolg: we zijn zover dat we het resultaat graag willen delen. We stellen reactie zeer op prijs en hopen dat inwoners van Leusden – net als wij – gemotiveerd zullen raken om samen de schouders onder de uitvoering van het akkoord te zetten.”

Korenberg: “Daarom organiseren we maandag 3 februari tussen 19.30 en 21.30 uur een interactieve bijeenkomst in De Korf voor alle geïnteresseerde inwoners van Leusden waarin we het voorlopig Leusdens Sport- en Beweegakkoord presenteren. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!”

Meer informatie en aanmelden kan door contact op te nemen met Edwin Korenberg via sportformateurleusden@gmail.com of bel naar 06-50258960.