Inspiratiebijeenkomst Voila over de toekomst van het onderwijs

23-01-2020, 16:40 | Lezersnieuws | Jolien

Wij nodigen iedereen die hart heeft voor onderwijs en/of voor kinderen van harte uit om mee te denken en samen ideeën en oplossingen te bedenken voor knelpunten in het onderwijs en de brede ontwikkeling van onze kinderen.

Uiteraard doet een groot aantal medewerkers van de Voila scholen ook mee. Daarnaast nodigen wij ouders en andere partijen uit Leusden uit zoals Gemeente, sport-, kunst-, jeugd- en opvangorganisaties. Samen kijken wij met een brede groep vanuit meerdere perspectieven naar diverse knelpunten in het onderwijs.

De ochtend wordt georganiseerd en begeleid door BureauZeewaardig uit Rotterdam.

Een eerste oplossing uit de samenleving diende zich spontaan aan, met dank aan Leusden Fit!
Wanneer u zich aanmeldt voor deze ochtend, wordt vanuit Leusden Fit opvang geregeld voor uw
kind(eren) in de vorm van sportactiviteiten o.l.v. buurtsportcoaches. Na opgave voor deze ochtend
ontvangt u nadere informatie over het programma en de locatie. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.

Het doel van deze ochtend is:
? Draagvlak voor de noodzaak van fundamentele veranderingen
? Bewustwording van het samenspel tussen school, omgeving en de ontwikkeling van kinderen
? Veel ideeën, inspiratie en energie
? Suggesties en verbeteringen voor de korte én lange termijn
 

Programma vrijdag 31 januari a.s.
? 08.45 - 09.00 uur Inloop met koffie en thee
? 09.00 - 09.15 uur Plenaire aftrap
? 09.15 - 11.15 uur Inspiratiesessie
? 11.15 - 11.45 uur Ideeën en inspiratie met elkaar delen en uitwisselen
? 11.45 - 12.00 uur Plenaire afsluiting

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze ochtend, neem dan contact op met Jolien Brouwer (jbrouwer@deholm.nl). U ontvangt dan meer informatie en een aanmeldformulier.