Enthousiaste lezers gezocht voor leesclubs moderne literatuur

14-02-2020, 16:48 | Lezersnieuws | E.J.M. Ram

Mooie boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? En dat nog dicht bij huis?

In samenwerking met Leusden-Zet en de Bibliotheek Eemland januari 2020 heeft  Senia leesclubs 2 informatiebijeenkomsten belegd. Bij voldoende deelname zouden 2 leesclubs worden opgericht: een leesclub die ‘s avonds bij elkaar komt en één overdag.

De deelnemers, die op beide bijeenkomsten aanwezig waren, willen graag verder gaan, en geven de voorkeur aan om bij elkaar komen in Maxima’s.

Maar er zijn nog onvoldoende deelnemers om verder afspraken te maken.

Daarom deze oproep om je aan te melden!

Landelijk zijn leesclubs erg in opmars. Steeds meer mensen vinden het prettig om samen met anderen over boeken te praten en het aantal leesclubs neemt toe. Een veel gehoorde opmerking is dat je door een leesgroep meer aan lezen toe komt en een gesprek erover veel meerwaarde heeft.

Hoe werkt het bij Senia?

Senia stelt voor elk programma een literatuurlijst samen. Die is er voor literatuur, filosofie, geschiedenis, specifiek voor dát betreffende boek.. De leeswijzers worden gedrukt en toegestuurd aan iedere deelnemer persoonlijk.

De leesclubs komen om de 5 à 6 weken bij elkaar. De meeste groepen overdag, maar een groeiend aantal ook 's avonds.

Het voorzitterschap rouleert ook, er is geen vaste voorzitter of docent aan de groepen verbonden.

De leeswijzers geven houvast, en de discussievragen zorgen voor diepgang. Elke groep bepaalt natuurlijk zelf hoe ze die vragen behandelen.

Meer informatie over Senia leesclubs, zie www.senia.nl

Geïnteresseerd? aanmelden en meer informatie bij de ambassadeur van Senia leesclubs: liesbeth.ram@senia.nl