Postzegelen bij De Loupe in De Til

17-01-2020, 12:05 | Lezersnieuws | Leo van Asselen

Datum:

woensdag 29 januari 2020, 20:00

Locatie:

Hamersveldseweg 30
De Til
Leusden

Op woensdag 29 januari organiseert de Leusdense postzegelvereniging DE LOUPE weer haar maandelijkse verenigingsavond in De Til, Hamersveldseweg 30 te 3833 GR Leusden. De aanvang is 20.00 uur. Er is een verloting, een gewone en een restantenveiling en volop gelegenheid om te postzegelen. Iedere postzegelverzamelaar, die zijn liefhebberij met andere verzamelaars wil delen, is van harte welkom om de sfeer en vooral ook de gezelligheid te proeven. Onze avonden worden zowel door dames als heren druk bezocht. Telefonische informatie over deze bijeenkomst wordt verstrekt door de mevrouw T. Dijkstra, tel. 06 11003145. Wie een leuke en leerzame hobby zoekt, waaraan u net zoveel geld en tijd kunt besteden als u zelf wilt, kan komen kijken. De toegang is gratis. Het lidmaatschap, inclusief een abonnement op het blad Filatelie, kost slechts € 33,00 per jaar. Voor leden van een andere postzegelvereniging is wellicht een zeer forse korting mogelijk.