• matches worden gesloten op de 14e matchbeurs Leusden

    Paul van Ekeren

Dynamische beursvloer in Huis van Leusden

26-11-2019, 15:47 | Lezersnieuws | Jessica

Op 15 november jl vond de 14e editie van Matchbeurs Leusden plaats, voor de eerste keer in Huis van Leusden. Na het gezamenlijke ontbijt sloeg burgemeester Bouwmeester om 8.30 uur op de gong en was de start van de Matchbeurs een feit. In een uur tijd werden ruim 160 matches gesloten tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het is duidelijk: veel ondernemers uit Leusden willen graag iets voor de Leusdense samenleving doen. De stuurgroep van Matchbeurs Leusden kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde en dynamische editie.

Dankzij de mannen en vrouwen van DownTown Leusden werd iedereen vriendelijk ontvangen en gewezen naar de garderobe. Traditioneel start de Matchbeurs met een ontbijt, dit jaar aangeboden door de gemeente Leusden en de beide Jumbo’s uit Leusden. Qlichef tekende voor de bereiding en presentatie ervan en ondanks dat het zoeken was naar een plekje in het eet-werk café, ontstonden tijdens het ontbijt en in de rij al de eerste aanzetten tot matches.

De beursvloer vond plaats in de raadszaal die omgetoverd was in een beursvloer. De Matchmakers liepen actief rond en hielpen de deelnemers bij het sluiten van de match. De notaris had het druk om alle gesloten matches te bekrachtigen. Om 09.30 werd de beursvloer door wethouder Patrick Kiel gesloten. Vele handen werden in een uur tijd geschud na het sluiten van de match.

Matchbeurs Leusden wordt georganiseerd door de Stuurgroep: een groep betrokken vrijwilligers, met een groot en actief netwerk, die de organisatie en de binding met het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties op zich neemt. De organisatie is natuurlijk niet kosteloos: dankzij sponsoren en de Founders kunnen de kosten voor projectondersteuning, ontbijt en de Matchbeurskrant gedragen worden. Dit jaar waren de Founders Intergamma, Pon, Heijmans, Beweging3.0, Gemeente Leusden en de Rabobank Amersfoort Eemland.