• Nieuwe afval inzameling: houd ook papier en karton apart!

    CML Daan Duurzaam

Wereld Milieu Dag

26-05-2017, 19:11 | Lezersnieuws | CML Daan Duurzaam

Maandag 5 juni is Wereld Milieu Dag, de dag dat overal ter wereld aandacht gevraagd wordt voor het milieu. Daan Duurzaam doet een oproep voor betere papier inzameling. Zij hebben een Afval Kringloopmeter ontwikkeld. Hieruit blijkt dat er elk jaar nog 16 kilo papier in het restafval terecht komt, per inwoner van Leusden. Dat is jammer, want als we het apart houden en als oud papier inzamelen, kan het beter verwerkt worden.

Jaarlijks komt in Leusden 300.000 kg recyclebaar oud papier en karton in de vuilniszakken terecht als restafval, dat is 300 ton. Daarom pleit CML Daan Duurzaam bij het nieuwe inzamelen voor papier kliko's. Dat verhoogt de respons, en de lediging zou omlaag kunnen naar eens per 4 weken. Wie wil krijgt een blauwe papier kliko thuis, maar men kan ook kiezen voor wegbrengen naar een kerk of sportvereniging, of naar een papier kliko bij de nieuwe restafval cocons.

Speciaal naar aanleiding van Wereld Milieu dag doet CML Daan Duurzaam een oproep: Maak het nieuwe inzamelen nóg beter en let de komende tijd extra goed op het apart houden van oud papier en karton. Zo kan iedereen heel simpel een steentje bijdragen aan een beter milieu.