• De vrijwilligers waar het maatschappelijk leven van Leusden voor een groot deel op draait, praten na tijdens de receptie van SMBL

    Foto-Tunnissen.nl
  • Lia Verheul was de Vrolijke Noot in de Koningshof

    Foto-Tunnissen.nl

SMBL bedankt Leusdense vrijwilligers

15-01-2018, 00:01 | Lezersnieuws | Fon Tunnissen

De al bijna traditionele nieuwjaarsreceptie van de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL) mocht zich ook dit jaar in een grote belangstelling verheugen. Tientallen vrijwilligers en (bestuurs)leden van de diverse organisaties binnen SMBL, kregen 13 januari jongstleden een gevarieerd programma voorgezet in De Koningshof aan de Hamersveldseweg.

De SMBL, het samenwerkingsverband van de Voedselbank, DUWgroep, de Raad voor Cliëntenparticipatie, Stichting Gastvrij Leusden en de Samenwerkende Ouderenorganisaties, had de receptie omlijst met verstrooiing, afgestemd op het publiek. Hoogtepunt vormde de uitreiking van de jaarlijkse Stille-Kracht-Trofee (zie elders).

Na het welkomstwoord van voorzitter Sjef Kemps, kreeg de jongste organisatie binnen SMBL, de Huiskamer van Leusden, de gelegenheid zich te presenteren. Het entertainment werd dit jaar verzorgd door De Vrolijke Noot; een performance van Lia Verheul die de gasten trakteerde op een conference over haar familieleden, waarin veel meezingers het verbindend element vormden.

Na afloop konden de aanwezigen nog even nababbelen, waarbij de SMBL natuurlijk voor een natje en droogje had gezorgd.