• Maria Berends- van Hoek en Antoinette Bottenberg

  • Onze Sint Maarten

  • Bezoek bewoners Abrona

  • Bezoek bewoners Abrona

  • Sint Maarten gevelsteen

Sint Maartenviering 2015

08-11-2015, 18:31 | Lezersnieuws | Fleur dVH

Het was weer een 'vrolijke chaos' vertelt ds. Maria Berends- van Hoek lachend. Samen met haar katholieke collega Antoinette Bottenberg ging zij afgelopen zaterdagavond voor in de St. Josefkerk tijdens de viering van het Sint Maarten.

Zo'n 250 grote en kleine mensen volgden het verhaal van Sint Maarten en zongen met elkaar liederen tijdens dit vrolijke feest. Buiten de kerk stond Sint Maarten overigens al te wachten op zijn paard.

Onder begeleiding van de fanfare Lisiduna vertrok de vrolijke lampionoptocht richting Marcuskerk. Onderweg begon het wel ineens te regenen maar dat mocht de pret niet drukken. In de Marcuskerk werden de vele kinderen en hun ouders gelukkig warm ontvangen met chocolademelk en wat lekkers.

De fanfare ging ook mee naar de bewoners van Abrona tegenover de Marcuskerk. Samen met wat kinderen speelden en zongen ze liedjes om de vreugde van het Sint Maartenfeest ook met hén te delen.

Sint Maarten: feest van delen

Het Sint Maartenfeest is gebaseerd op een legende. Martinus (Maarten) werd geboren in het jaar 316 in het huidige Hongarije. Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou.

Wij hebben niet alleen snoepjes gedeeld tijdens ons Sint Maartensfeest: iedereen kon in de kerk dozen vullen voor de voedselbank. Dit leidde tot een mooie opbrengst!

11 November

Elf november is de dag,

Dat mijn lichtje

Dat mijn lichtje

Elf november is de dag

Dat mijn lichtje branden mag

Twaalf november is de dag

Dat ik mag snoepen

Dat ik mag snoepen

Twaalf november is de dag

Dat ik mag snoepen de hele dag