• Bijeenkomst van de seniorenbonden

    Bernadette Bosch

Seniorenbonden bespreken samenlevingsakkoordSamen Sterk tegen eenzaamheid

08-06-2019, 13:06 | Lezersnieuws | Astrid

De Bron was dinsdagmiddag 4 juni de ontmoetingsplek voor ruim 90 leden van de gezamenlijke seniorenbonden, de SOL. Daar informeerde het bestuur van de SOL haar leden over het samenlevingsakkoord ‘Samen Sterk’ tegen eenzaamheid en hoe zij de belangen van haar leden hierin heeft behartigd. Het samenlevingsakkoord is een resultaat van samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties. Het bestuur van de SOL legt aan het einde van de bijeenkomst het samenlevingsakkoord met een positief advies ter instemming voor aan de aanwezige leden.

Jos de Boer, bestuurslid SOL,  geeft namens de seniorenbonden een duidelijke uitleg over de totstandkoming van het samenlevingsakkoord en hoe het bestuur daarbij betrokken is geweest. Hij verwijst in zijn uitleg ook naar een toetsingskader dat door een seniorenplatform is opgesteld over wat ouderen zelf belangrijk vinden als het gaat over wonen, welzijn en zorg. De Boer: “En daar gaat het ook deze bijeenkomst om. Wij vinden uw mening rondom het ‘Samen Sterk’ tegen eenzaamheid heel waardevol. Het brede akkoord dat door de gemeente Leusden is aangekondigd over zorg en welzijn gaat verder dan alleen eenzaamheid. In het samenlevingsakkoord ‘Samen Sterk’ wordt de focus gelegd op twee doelen: het beperken en voorkomen van eenzaamheid en van Leusden een dementievriendelijke gemeente maken. Het bestuur van de SOL vindt het prima om vanuit werkgroepen te starten met het thema eenzaamheid maar blijft zich ook inzetten om de onderwerpen zelfredzaamheid, langer zelfstandig wonen en mantelzorg levend te houden. De SOL heeft zich hier sterk voor gemaakt tijdens de besprekingen over het samenlevingsakkoord. Vanuit de gemeente Leusden hebben de SOL en de maatschappelijke organisaties de toezegging gekregen dat deze onderwerpen, die ook een samenhang hebben met eenzaamheid, de aandacht blijven houden en ook binnen de werkgroepen meegenomen kunnen worden.”

Samen sterk tegen eenzaamheid
Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem dat de nodige aandacht verdient. Niet alleen landelijk maar ook binnen de gemeente Leusden. Iedereen is wel eens eenzaam. Het wordt echter een probleem als iemand altijd eenzaam is en een sociaal isolement voelt. De gemeente Leusden en de belangenverenigingen waaronder ook het bestuur van de ouderenbonden hebben op dit thema samen de handen ineengeslagen. Zij gaan samen de aankomende periode in werkgroepen aan de slag om ‘eenzaamheid’ beter te herkennen en meer bespreekbaar te maken.

De leden zijn aan zet
Het thema eenzaamheid leeft onder de leden. Dat blijkt niet alleen uit de opkomst maar ook uit de vele vragen die worden gesteld. Vragen van algemene aard en rondom eenzaamheid. De meerderheid van de aanwezige leden stemt in met het samenlevingsakkoord ‘Samen Sterk’, waarbij ook de onderwerpen zelfredzaamheid, langer zelfstandig wonen en mantelzorg de nodige aandacht blijven krijgen en over de wijze waarop het bestuur zich hiervoor heeft ingezet. De bijeenkomst in De Bron werd zeer gewaardeerd en het verzoek van de leden is om daar een vervolg aan te geven. Besloten wordt dat de ouderenbonden In het najaar opnieuw een bijeenkomst gaan organiseren om de leden te informeren over de resultaten en voortgang.