• Groene bufferzone ten zuiden van de Tabaksteeg

    André

Open brief aan de lijsttrekkers van CDA, VVD, SP, GL/PVDA, CU/SGP en D66

10-03-2018, 19:33 | Lezersnieuws | Andre

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van de verkiezingsbijlage  in de Leusder Krant van 7 maart 2018.

Uw standpunten op die pagina met betrekking tot het bouwen in de Tabaksteeg als “prijs” voor het behoud van de Langesteeg kan niet zonder reactie blijven om dat er sprake is van nogal ronkende teksten om uw gelijk aan te tonen over uw standpunt met betrekking tot de grondruil en de bouw van 28 woningen.

Enkele citaten die ons opvallen:

 “De consequentie van onze keuze is dat er op ruime afstand van de Tabaksteeg bebouwing zal komen”.  En verderop  “Maar ze krijgen wel een mooi park voor de deur” en nog verder “… zoals altijd al de bedoeling was, een parkachtige overgangszone naar het open agrarische gebied …”

Maar even de feiten op een rijtje.  De ruime afstand is 60 meter!  Het tot nu toe genoemde park wordt dus nu een parkachtige overgangszone naar het open landschap.  De exactheid neemt af met elke woord.  De overgangszone  gaat bestaan uit 28 woningen die de verbinding met het open agrarische landschap blokkeert. Nog afgezien van gemiddeld 2 auto’s per woning die langs het park gaan rijden.  En de bedoeling is nu in ieder geval anders dan toen in de verkoopgesprekken heel andere teksten zijn genoemd over een open landschap.

Een andere citaat ‘Voor enkelen helaas geen weids uitzicht meer”.  De suggestie dat alleen aanwonenden daar dus van genieten is tenminste wat suggestief als ik kijk hoeveel mensen er genieten van het nu bestaande weidse uitzicht.

Nog een citaat “Grootgrondbezitters en gemeente moeten nog maar eens goed met elkaar praten om de snelle deal van tafel te halen”.  Van harte mee eens, echter, hoe kijkt u dan aan tegen de teksten van de heer Scheffer net boven uw uitspraken. “De politiek heeft óf geen, óf een selectief geheugen”, maar vervolgens wel “visie en autoriteit”!  Wij hebben begrepen dat het vooral de belangen van “De Boom” zijn die het onderzoek naar alternatieven onmogelijk maakt.  De citaten namens stichting “De Boom”, die een aantal van u als partner zien voor een beter Leusden laten wel zien hoe ongelijk dat partnerschap dan is. U wordt hiermee als betrouwbare overheid te kijk gezet. Wij citeren in dat perspectief “Het is aan de inwoners van Leusden en niet aan regenten en projectontwikkelaars”

Een aantal bewoners van de  wijk “Tabaksteek”