• Henry en Jeannet Koopman

    Lotte Terlouw Fotografy

Nieuw: Gezinshuisparaplu Leusden

21-09-2018, 14:57 | Lezersnieuws | Henry

Graag stel ik me eerst aan u voor: ik ben Henry Koopman en samen met mijn vrouw Jeannet heb ik een gezinshuis in Leusden. In ons huis wonen op dit moment 4 pleegkinderen. We zijn voor Leusden de Gezinshuisparaplu gestart.

Wat is een gezinsparaplu?

Vanuit ons gezinshuis willen we als het ware een paraplu ophouden voor andere pleeggezinnen, gezinshuisouders en gezinnen waarin ouders en kinderen in een lastige situatie zitten. Het is dus de bedoeling dat ons gezinshuis een rol gaat spelen buiten onze voordeur. We willen andere pleegouders als dat nodig is steunen, coachen, praktische hulp bieden en met elkaar in contact brengen.

Waarom een gezinsparaplu?

Het is niet gemakkelijk om pleegouder te zijn. De moeilijkheden leiden er vaak toe dat een pleegkind niet bij het pleeggezin of in het gezinshuis kan blijven. Dat is verdrietig voor het kind en voor de leden van het pleeggezin. Door (deeltijd-) pleegouders tijdig te ondersteunen, kan dit misschien voorkomen worden.

Met de gezinsparaplu willen we ook het netwerk van pleeggezinnen en gezinshuisouders uitbreiden. We willen anderen motiveren om (deeltijd) pleeg- of grootouder te worden. Er is immers een groot gebrek aan pleeggezinnen waardoor niet alle kinderen in een gezin kunnen opgroeien. Daarnaast willen we nieuwe vormen van pleegzorg bedenken. We zijn dan ook op zoek naar gezinnen die tijd en mogelijkheden ter beschikking willen stellen. 

Waarom hebben we u hierbij nodig?

Het is goed dat u weet dat wij er zijn en deze rol hebben. Wij kennen niet alle pleeggezinnen en gezinshuizen in deze wijk. Wellicht kent u wel pleeggezinnen en wilt u hen met ons in contact brengen. Misschien kent u ook gezinnen waarin het niet gemakkelijk gaat en die onze hulp misschien kunnen gebruiken. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om aan de pleegouders die u kent te vragen of u hun gegevens aan ons mag doorgeven. Als wij deze gegevens krijgen, zullen wij contact opnemen met de gezinnen en hen informeren over onze plannen.

Info-avond

Op 1 november (20.00) wordt er een informatieavond verzorgd waar we graag met pleegouders en andere belangstellenden willen brainstormen over passende vormen van hulp aan kinderen in de knel. We nodigen u van harte hiervoor uit!

Voor aanmelden of informatie: gezinshuis@krachtvanverschil.nl

Mocht u aanvullende informatie willen, dan kunt u mij als volgt bereiken: