• Hester Frank ondertekende maandagmiddag de bestuurdersovereenkomst

Nieuw bestuursmodel Larikslaan2

31-08-2015, 15:30 | Lezersnieuws | Larikslaan2

Het bestuursmodel is afgestemd op de nieuwe rol van Larikslaan2. Per 1 januari geeft Larikslaan2 in opdracht van de gemeente Leusden uitvoering aan de Wmo, de Jeugdzorg en het welzijnsbeleid. In 2015 is daartoe een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd en zijn Larikslaan2 en Welzijn Leusden samengevoegd.

Onder leiding van Hester Frank is in 2014 gestart met de voorbereidingen voor de veranderingen in het sociaal domein. Als kwartiermaker en directeur heeft zij in nauwe samenwerking met haar managementteam en met de gemeente Leusden de organisatiestructuur aangepast aan de veranderde taakstelling van Larikslaan2 en de samenvoeging van Welzijn Leusden en Larikslaan2 geleid. Haar benoeming tot directeur-bestuurder is een logische vervolgstap.

Hester Frank heeft voordat zij per februari 2012 in dienst kwam als directeur bij Larikslaan2 onder meer in diverse managementfuncties gewerkt bij Beweging3.0.

Wethouder Jan Overweg: ,,Hester Frank is een mensgericht leider die de veranderingen in de zorg als een kans ziet voor de Leusdense inwoners."

Gelijktijdig met de benoeming van Hester Frank is ook een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. De Raad van Toezicht van Larikslaan2 bestaat uit: Eefje van Rijnsoever (voorzitter), Mariette Jilderda (secretaris), Patrick Kiel, Jos Korver en Cint Kortmann. De Raad van Toezicht zal gevraagd en ongevraagd adviseren, een klankbordrol vervullen en op positief kritische wijze toezicht houden op het bestuur van Larikslaan2.

Larikslaan2, is de plek voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Larikslaan2 is er voor alle inwoners van Leusden. Naast Larikslaan2 zijn er nog twee inlooppunten waar inwoners van harte welkom zijn: het Centrum voor Jeugd en Gezin en Gezondheidscentrum De Heelkom in Achterveld.