• Jan Jans (manager Leef3.nu) aan het woord op Middag van Ontmoeting.

    Foto: Leef3.nu

Middag van Ontmoeting door Leef3.nu verbindt

18-10-2018, 09:38 | Lezersnieuws | Els

Zo lang mogelijk op een prettige manier thuis wonen, dat vindt iedereen belangrijk. Maar als je gezondheid niet meer zo goed is, je minder mobiel wordt en vrienden en familie om je heen wegvallen, is dit niet meer zo vanzelfsprekend. Ruim 95% van de ouderen in Nederland woont thuis. Om deze ouderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat alle partijen die hier iets in kunnen doen, zo goed mogelijk samenwerken.

Hierover ging de Middag van Ontmoeting, die Leef3.nu (onderdeel van Beweging 3.0) op 11 oktober organiseerde in woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk. De middag werd bezocht door zo’n 100 professionals uit de zorg en daaraan gelieerde organisaties en bedrijven. Na de welkomstwoorden van Harke Dijksterhuis (wethouder gemeente Nijkerk), Gerja Pellegrom (clustermanager De Pol) en Jan Jans (manager Leef3.nu), beschreef Ageeth Ouwehand (bestuurder Beweging 3.0) het veranderende zorglandschap. Zij benadrukte het belang van samenwerken buiten de grenzen van afdeling, organisatie en werkdomein.

Van elkaar leren

De thema’s Gezondheid, Veiligheid, Gemak en Sociaal Welzijn stonden niet alleen centraal in de plenaire presentaties. Ook in interactieve sessies werden deze thema’s met prikkelende stellingen aan de aanwezigen voorgelegd: wijkverpleegkundigen, wethouders van gemeenten Nijkerk en Amersfoort, medewerkers van woningbouwverenigingen, samenwerkingspartners uit het Sociaal Domein, Stichting Lariks Leusden, De Zonnebloem en de leveranciers waarmee Leef3.nu samenwerkt.

Aandacht voor genietmomentjes

Wat tegenwoordig de zorg thuis inhoudt met haar vele uitdagingen, werd verteld door wijkverpleegkundigen. Een mantelzorger beschreef op ontroerende wijze de zorg voor zijn moeder met dementie. Dat het leven niet ophoudt bij deze diagnose, ook niet als 24-uurszorg noodzakelijk wordt. Dat ouderen ook dan nog van mooie momenten kunnen genieten. En dat goede ouderenzorg naast de basiszorg ook betekent dat een zorgverlener oog en aandacht heeft voor het creëren van deze genietmomentjes. Dit maakt niet alleen het leven van de ouderen en hun naasten prettiger, maar zorgt ook voor plezier en voldoening voor de zorgverlener.

Op deze middag kregen de professionals praktische informatie, een inkijkje in nieuwe ontwikkelingen, werden bijzondere ervaringen gedeeld en vonden mooie ontmoetingen plaats. Maar vooral werd duidelijk dat wij de beste zorg voor onze ouderen alleen kunnen bieden als wij goed met elkaar samenwerken.