Meester Frank Visser nieuwe ambassadeur Buurtbemiddeling

18-05-2016, 11:01 | Lezersnieuws | Adelheid Dolmans

Meester Frank Visser zet zich nu ook in als ambassadeur voor Buurtbemiddeling. Ook in de gemeente Leusden is Buurtbemiddeling actief.

Met zijn nieuwe programma "Mr. Frank Visser Doet Uitspraak" (SBS6) komt hij veel situaties tegen die al flink zijn geëscaleerd en waarbij verbaal geweld de boventoon voert. "Burenruzies zijn conflicten die diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen. Ik kom dat in mijn werk voortdurend tegen," aldus mr. Visser.

Met zijn ambassadeurschap draagt mr. Frank Visser graag uit dat op tijd met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van buurtbemiddelaars, escalatie van het conflict kan voorkomen. Buurtbemiddeling is een methode waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen om het contact te herstellen en samen oplossingen te bedenken voor hun conflicten.

Buurtbemiddeling is al 20 jaar een beproefde methode en voorkomt dat overlast uitgroeit tot een extreme situatie. In Nederland bieden ruim 220 gemeenten deze vorm van dienstverlening gratis aan. "Als oud-rechter weet ik dat het beter is een burenconflict door bemiddeling op te lossen dan een gang naar de rechter te maken" aldus mr. Visser.

Ook in de gemeente Leusden is Buurtbemiddeling actief. Meer informatie vindt u op www.buurtbemiddelingleusden.nl of in de folder die ligt bij o.a. Larikslaan 2, het gemeentehuis en Centrum Jeugd en Gezin. U kunt ook contact opnemen met de coördinator op 0645461119.