Leusden verbetert mantelzorg

12-07-2019, 18:43 | Lezersnieuws | Hans

Leusden is één van de twaalf gemeenten die meedoet aan het landelijke programma ‘In voor mantelzorg’ van Vilans, Movisie en het ministerie van VWS. Hiermee krijgt Leusden een flinke impuls om de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten te verbeteren. 

 

Projectleiders Ingrid ter Heerdt van Lariks welzijn en zorg en Hans Sybrandy van Huiskamer van Leusden zijn erg blij met het nieuws. “Leusden krijgt twee jaar lang begeleiding van Movisie en Vilans. Deze ondersteuning, kennis en ervaring gebruiken we graag om de samenwerking tussen informele en formele zorg en ondersteuning aan de mantelzorgers in Leusden en Achterveld te verbeteren”, aldus Ter Heerdt.


Hulpvragen

In Leusden zijn er naar schatting ruim 3.000 mensen die zorg hebben voor een naaste. Huiskamer van Leusden vindt het belangrijk om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Hans Sybrandy van Huiskamer van Leusden: “De zorg voor een naaste is een zware taak, zeker wanneer je er als mantelzorger alleen voor staat. In Huiskamer van Leusden krijgen we regelmatig hulpvragen van mantelzorgers en met dit project kunnen we ze gezamenlijk beter helpen.” 


Samenwerking

‘In voor mantelzorg’ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De geselecteerde gemeenten gaan onderling lering trekken uit elkaars ervaringen. De gehonoreerde aanvraag is tot stand gekomen vanuit de kring van Lariks, de  Stichting Eerstelijnszorg Leusden, Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden, Huiskamer van Leusden, Van OnderOp, en ondersteund door de gemeente. Het project loopt tot de zomer van 2021.