• Imker Nico Teseling uit Leusden.

    Cees Wouda

Kennismaken met honingbijen

14-04-2018, 19:09 | Lezersnieuws | Piet

Imkeren is helemaal hip. Veel mensen hebben belangstelling voor de bijen en het imkeren. Ze willen daar meer over te weten komen zonder zich meteen praktisch met het bijenhouden bezig te gaan houden. Imkers krijgen dan ook regelmatig veel vragen over hun hobby en daar heeft onze vereniging een mooi antwoord op, namelijk een: kennismakingscursus. Het doel van de cursus is dus niet om een volleerd imker te worden. Wij willen graag een antwoord geven op vragen van partners, kinderen, familieleden, buren en noem maar op. Vooral ook jonge mensen met belangstelling zijn van harte uitgenodigd. Marius Woensdregt , docent bijenhouden, is bereid gevonden om aan belangstellenden te vertellen over bijen en het bijenhouden. Na afloop geen diploma maar is de deelnemer wel veel informatie rijker Dus kent u mensen in uw omgeving die belangstelling hebben laat dan weten dat ze bij ons terecht kunnen. De bijeenkomsten zijn op donderdagavond 17 en 31 mei 2018 van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Groene Huis in Amersfoort Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort . De kosten zijn voor deze twee avonden zijn € 15,00 Rekeningnummer: NL85 INGB 0000 014 980 t.n.v.. Imkervereniging Eemkwartier onder vermelding van naam en kennismakingscursus Aanmelden kan via Marja Lesger m.lesger64@gmail.com onder vermelding van naam en adres en telefoonnummer. Voor meer vragen kan men terecht bij Marja Lesger of via het secretariaat eemkwartier@gmail.com .