Kandidaat Europarlementariër opgegroeid in Achterveld inspireert

27-04-2019, 21:48 | Lezersnieuws | Enno

24 april is door GroenLinks Amersfoort een Europa avond gehouden voor geïnteresseerden uit de regio. Ruim 10 Leusdenaren waren daar op af gekomen. Tijdens de avond werd uitgebreid kennis gemaakt met Dirk Jan Koch die voor GroenLinks op een verkiesbare plaats staat voor het Europese parlement. Na een persoonlijke introductie werden er veel vragen gesteld over wat GroenLinks wil met Europa.

Dirk Jan is opgegroeid in Achterveld. Zijn hele familie woont hier nu nog. Tijdens zijn jeugd ontwikkelde hij zijn sociale bevlogenheid. Op zijn 16e werd hij voorzitter van het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Na de middelbare school ging hij studeren in Utrecht en Londen om te leren hoe ongelijkheid en uitsluiting aan te pakken. Daarna is hij voor Buitenlandse Zaken aan het werk gegaan in zowel Brussel als Congo. Tijdens 7 jaar in Afrika zag hij wat asociaal Europees beleid tot gevolgen kan hebben. Van belastingontwijking tot gewelddadige handel in grondstoffen. Om daar wat aan te doen schreef hij het boek Congo Codes en werd mede daarom door PvdA minister Ploumen gevraagd om grondstoffengezant van Nederland te worden. Vanuit die rol maakte hij afspraken waardoor ruim duizend juweliers en goudsmeden geen fout goud meer importeren.

Een van zijn grote passies is samenwerken. Samenwerken met onderzoekers en studenten aan schone en sociale oplossingen. Daarom promoveerde hij in Nijmegen waar hij nu bijzonder hoogleraar is. Hij vindt dat Europees beleid schoon en sociaal moet zijn.

Het belangrijkste resultaat dat hij wil boeken is een gelijke winstbelasting voor multinationals in Europa. Op dit moment worden de landen tegen elkaar uitgespeeld. Daardoor betalen multinationals veel te weinig mee aan een duurzame samenleving.

Dirk Jan gaf aan dat GroenLinks vooral een ander Europa wil. Meer Europa van de burgers en minder van multinationals met hun lobby’s in Brussel. Soms minder Europa, zoals het loslaten van verplichte aanbesteding bij thuiszorgorganisaties. Soms meer Europa door bijvoorbeeld klimaatzones in steden te regelen. Ook zetten ze in op snelle, goedkope internationale treinen in Europa waarmee duizenden korte vluchten worden vervangen. Er werden vragen gesteld over onderwijs. Dirk Jan gaf aan dat de jeugd echt onze toekomst is. Dat er ook uitwisselingsprogramma’s voor MBO’ers moeten komen om over der grens ervaring op te doen en andere Europeanen te leren kennen. Op universitair is dat al wel geregeld via het Erasmusprogramma.

GroenLinks opereert in Europees verband in de fractie van de Groenen. De Groenen willen het vetorecht veranderen. Nu kunnen slecht scorende landen op een bepaald gebied afspraken waar bijna iedereen voor is tegenhouden. Zo worden belastingparadijs afspraken tegengehouden door Nederland en Luxemburg en migratie-afspraken door Hongarije en Polen. Dirk Jan gaf ook nog helder de verschillen aan met D66 en de Partij voor de Dieren. D’66 en VVD zitten samen in de Liberale fractie. De Partij voor de Dieren hoort meer bij de Eurosceptici zoals ook de SP.

Dirk Jan gaf aan dat deze Europese verkiezingen voor de Groenen extra belangrijk zijn. Omdat ook op Europees niveau sprake is van politieke versnippering is de kans groot dat de Groenen onmisbaar worden om tot politieke meerderheden te komen. Bas Eickhout van GroenLinks, die tevens ‘Spitzenkandidaat’ is voor de Europese Groenen, merk nu al dat hij vaker ‘op de koffie’ wordt gevraagd bij de grootste fracties: de Liberalen, de Socialisten en de Christen Democraten. Bij een goede verkiezingsuitslag krijgen de Groenen dus aanzienlijke invloed.

Tot slot gaf hij aan hoe belangrijk het is dat jongeren gaan stemmen. In Engeland lieten de jongeren het afweten tijdens het Brexitreferendum. Hierdoor staat Engeland nu vlak voor een dramatische Brexit terwijl de meeste jongeren hun toekomst binnen de EU zien.