• Bijeeenkomst Het Nieuwe Wonen - in MFC Atria

    Energieloket IkWilWatt Leusden

Het Nieuwe Wonen: Leusden is er klaar voor

03-11-2016, 15:51 | Lezersnieuws | Energieloket IkWilWatt

Energieloket IkWiLWatt organiseerde vijf informatieavonden rondom Het Nieuwe Wonen. Alle avonden een volle zaal op verschillende locaties, waarbij door IkWilWatt, in samenwerking met bewoners en gastsprekers Henk Seinen (specialist duurzaam bouwen en renoveren) en Ton van Erp ( financieel specialist), aan de aanwezigen het principe van Het Nieuwe Wonen werd uitgelegd.. Wat Het Nieuwe Wonen centraal stelt is het zoeken naar integrale samenhang: integrale afstemming van innovaties, de financieringsbereidheid van financiële instellingen en investeringsbereidheid van de eindverbruiker samenbrengen. Hierbij moet volgens Seinen worden gekeken naar energiebesparing, energie efficiency en het duurzaam opwekken van energie. Ton van Erp gaf in zijn presentatie aan wat de financiële mogelijkheden zijn om je huis woonlasten neutraal te renoveren. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden en kan in veel gevallen ook een beroep worden gedaan op subsidies. De presentatie gaf aan dat het loont om meerdere maatregelen in één keer door te voeren. Het collectief realiseren van NOM-woningen (Nul-Op de Meter - Woning) via een bestaande of nog op te richten VvE ( vanaf 10 woningen) geeft woningeigenaren de mogelijkheid om via een gezamenlijke hypotheek, de investeringen te koppelen aan de woningen. Bij verkoop op van de woning kan deze financiële verplichting worden overgedaan aan de volgende eigenaar, maar geeft de huidige eigenaar nu al de mogelijkheid om een NOM-woning te realiseren. De financiële inzet hierbij is het bedrag dat je normaal gesproken uitgeeft aan energie- en onderhoudskosten voor je woning , aangevuld met enkele tientjes per woning. In de VvE wordt rekening gehouden met de maatregelen die in een woning wel/niet al gedaan zijn aan de hand van de maandbijdrage per woning.

In Alandsbeek is onlangs een enquête gehouden rondom het verduurzamen van de woningen. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de woningeigenaren, graag aan de slag wil met de daken (vaak hoog nodig toe aan vervanging) en het algemeen beter isoleren van de woningen. In de Hamershof is de bestaande VvE al in een vergevorderd stadium voor het realiseren van NOM-woningen. Het rond krijgen van de financiering met financiële instellingen en Gemeente Leusden is nu cruciaal in het realiseren van deze eerste NOM-wijk in Nederland.

Het Nieuwe Wonen: Leusden is er klaar voor. Geïnteresseerden woningeigenaren kunnen zich melden bij Energieloket IkWilWatt, via www.ikwilwatt.nl.