GroenLinks-PvdA: Samen op zoek naar nieuwe manieren om inwoners te betrekken bij de gemeenteraad

01-10-2017, 21:00 | Lezersnieuws | Fenneke van der Vegte

Je hebt een idee. Hoe krijg je dit onder de aandacht van de gemeenteraad?

Hoe kun je als inwoner bepalen wat er in Leusden gebeurd? Een stem voor iedereen.

GroenLinks-PvdA Leusden wil hierover graag in gesprek met de inwoners van Leusden. Wat zijn de mogelijkheden om bewoners meer te betrekken bij wat op het gemeentehuis gebeurd?

Wil je ideeën meegeven kom dan op 11 oktober om 20.00 (inloop 19:30) naar MFC Antares, Maximaplein 7, Leusden-Zuid. Iedereen is welkom.

De bewoners van Leusden zijn zeer betrokken bij hun lokale omgeving. Dat blijkt onder andere uit het recente gesprek over de toekomst van Leusden en het door GroenLinks-PvdA aangeslingerde gesprek over opvang van vluchtelingen. Deze vorm van betrokkenheid en invloed zijn nieuwer en directer dan dat we tot nu gewend zijn met volksvertegenwoordigers in de raad. Als politieke partij willen we met inwoners in dialoog blijven over standpunten van de fractie. Onze stelling is dat de gemeente Leusden haar beleid nog beter kan afstemmen met u. Zo krijg je als burger invloed. Wat kan de gemeente doen om dit verder te versterken? Ga op 11 oktober samen met ons op zoek naar nieuwe vormen van betrokkenheid.