• struiken Tabaksteeg

    Cocky van Keulen

Gemeente neemt meldingen onveilige situaties niet series.

21-05-2019, 13:20 | Lezersnieuws |

Na vele jaren meldingen te hebben gedaan richting de gemeente van te hoge struiken bij ons in de straat/wijk was het zover. Wijzelf nota bene kregen een botsing met een andere auto doordat we te weinig kunnen zien bij het uitrijden van onze parkeervakken.

Ik heb daarom de gemeente aansprakelijk gesteld en kreeg wel een zeer bijzondere reactie via mail. Er stond: 1) dat ik de enige ben die dit heeft gemeld. 2) Omdat ik op de hoogte ben van de onveilige situatie nog beter moet uitkijken en dat ik achteruit moet inparkeren 3) De gemeente niet nalatig is omdat ze wel snoeien.

1) Naar aanleiding van een kleine opiniepeiling op Nextdoor kan ik u melden dat 10% melding heeft gedaan van de stemmen. Dat 40% dus wel eens een (bijna) ongeluk heeft gehad.  2) Achteruit inparkeren: vanaf de achterzijde tot passagiersstoel betreft 165 cm en vanaf de voorzijde tot de passagiersstoel 220 cm. 3) Ze snoeien steeds naar aanleiding van mijn meldingen en dan herhaal ik deze meldingen ook nog eens een aantal keer voordat het daadwerkelijk wordt gedaan.

Het ergste vind ik nog dat de gemeente dus duidelijk op de hoogte is van deze onveilige situatie en niet adequaat handelt en dan dit soort antwoorden geeft.

Wat zou nou wel een passende oplossing zijn voor de wijk Tabaksteeg: de struiken (Dat betreft een deel in de wijk met een hogere basishoogte) halveren qua hoogte of vervangen door lagere struiken indien zoveel terugsnoeien niet mogelijk is.

Inmiddels is het alweer een maand geleden (16 april) dat ik melding heb gedaan van de veel te hoge struiken, 1 mei deze melding herhaald en tot op heden zijn ze nog steeds niet gesnoeid. Wat betreft het niet aansprakelijk zijn houd het volgens mij bij deze op beste gemeente.

Beste gemeente:als iemand de moeite neemt om het te melden kunt u daar misschien beter anders mee omgaan en het koesteren voordat er een kind aangereden wordt en jullie weer aansprakelijk gesteld worden. Dat gezin krijgt daar namelijk hun zoon/dochter/broertje/zusje niet mee terug.

Voor iedereen die denkt heeft deze vrouw niets beters te doen zeg ik u; natuurlijk wel, heel veel zelfs, maar de veiligheid van de mensen op straat vind ik ook belangrijk. Als het zo gemakkelijk te voorkomen is zie ik het een beetje als een plicht om dit te melden richting onze gemeente Leusden zodat zij hierop de juiste actie op kunnen ondernemen.