Democratie in Leusden

04-11-2017, 02:50 | Lezersnieuws | joost van herpen

De democratie is gestorven??

Onder deze kop schrijft Frits van Breda voor de Leusder krant een artikel naar aanleiding van de Leusdense raadsvergadering op donderdag 2 november jl.

Wim Vos, CDA, diende een verzoek in om op de raadsvergadering van 2 november een motie te bespreken over de regionale ruimtelijke visie.

Dit onderwerp is in het presidium, agendacommissie van de Leusdense gemeenteraad, geagendeerd voor de gemeenteraadvergadering bijeenkomst in december a.s. In het presidium bewaken we dat voorstellen die aan de gemeenteraad worden gedaan tijdig en goed voorbereid aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een informatie ronde voorafgaand aan de raadsvergadering moet er voor zorgen dat alle raadsleden na lezing van de stukken in overleg met het college van B en W alle informatie kunnen vergaren om een goed oordeel te kunnen vellen over het voorgestelde raadsbesluit. Wim Vos maakt deel uit van het presidium en kende dus de besluitvorming om dit onderwerp te agenderen voor de december vergadering van de Leusdense gemeenteraad.

Het verzoek van het CDA om een motie over regionale ruimtelijke visie al op 2 november te behandelen ging dus geheel voorbij aan deze werkwijze. Raadsleden hebben het voorstel over de regionale ruimtelijke visie dat zeer recent is gepubliceerd nog niet tot zich kunnen nemen. De informatie avond over het voorstel met het college moet nog volgen.

In dit licht is het niet logisch de raad te overvallen met deze motie. Wim Vos had, als lid van het presidium, beter moeten weten. Hij had zijn boodschap die hij kwijt wilde in een brief aan alle raden in de regio kunnen sturen.

Het is wat goedkoop om te roepen dat de democratie in Leusden is gestorven als een niet doordacht voorstel terecht door een meerderheid van de gemeenteraad wordt afgewezen. Neem aan dat a.s. verkiezingen en een gezonde profileringsdrang debet zijn aan deze uitglijder.

Wim Vos van het CDA, zou zeggen laten we het er nog eens over hebben, heb niet de indruk dat de democratie in Leusden is gestorven, deze is spring levend. Niet goed doordachte initiatieven doen afbreuk aan hoe wij in de gemeenteraad gewend zijn met elkaar omgaan.

Joost van Herpen

Fractie voorzitter GL PvdA