• De Ponlijn met voldoende ruimte voor een 3 meter breed fietspad

    Eigen foto CDA Leusden

CDA wil Ponlijn fietssnelweg Leusden - Amersfoort maken

13-03-2019, 09:32 | Lezersnieuws | Jaap

Het CDA Leusden wil graag dat de spoorverbinding, de zogenoemde Ponlijn, tussen de Tabakssteeg en het centrum van Amersfoort ook gebruikt kan gaan worden als snelfietsroute en dat het daarom in het provinciale fietssnelwegenplan opgenomen gaat worden. Het gaat om 5 km parallel aan het railtracé gelegen spoordijk dat nu nog een min of meer illegaal wandelpad is en dat de verbinding tussen Leusden en Amersfoort veiliger en sneller kan maken. Dit zegt Jaap Ketel, Leusdens kandidaat no. 23 op de Utrechtse provinciale CDA lijst. 

In het provinciale mobiliteitsplan voor de fiets van de provincie Utrecht zit 34 miljoen Euro tot 2020. Daar is een deel van besteed maar ook nog een deel van beschikbaar. De aanleg van genoemde 5 km, zonder de grond verwerving, zou niet meer dan € 1.5 a € 2.- miljoen hoeven te kosten. Een vrijwel kruisingsvrije route die de Leusdense fietsers rechtstreeks in het hart van Amersfoort kan brengen en waar met name de schoolgaande jeugd uit de Tabakssteeg gebruik van zou kunnen maken. 

“Het liefst,” zegt Ketel, “ziet het CDA Leusden de snelfietsweg ook de andere kant op zou gaan en doorgetrokken over het oude spoortracé via Woudenberg en Scherpenzeel tot aan Veenendaal. Het tracé ligt er klaar voor. Daarmee zou de provincie Utrecht niet alleen een snelle verbinding tussen de tweede en derde gemeente qua grootte in de provincie mogelijk maken maar ook geweldige toeristische attractie toevoegen aan de mogelijkheid om sportief te recreëren. Nu ligt het oude spoortracé er verlaten bij en is het domein van de doornstruiken en oude bielzen. Doodzonde dit niet te gaan gebruiken nu het vervoer per de CO2 vrije en duurzame fiets, met name nu vervoer per elektrische fiets zo in de lift zit”.

Ketel besluit: “Mijn plaats 23 op de CDA lijst zal niet veel kans maken om gekozen te worden, maar ik hoop wel dat veel Leusdenaren en ook Amersfoorters het er mee eens zijn dat een rechtstreekse fietssnelweg verbinding Leusden-Amersfoort-Leusden niet lang meer kan wachten.