Biljartvereniging en ambtenaren Leusden nemen afscheid

28-07-2016, 17:51 | Lezersnieuws | Wim Veen

Woensdagmiddag 27 juli werd er op initiatief van de gemeenteambtenaren een afscheidsreceptie gehouden in de biljartzaal in de kelder van het gemeentehuis. Voorzitter Wim Veen memoreerde in een korte toespraak de huisvestingsgeschiedenis van de vereniging BVL. In de tweede helft van de jaren 70 was de biljartvereniging al gevestigd in een pand van de gemeente aan de Zwarteweg. Na de opening van het gemeentehuis werd er vanaf begin 1985 in de kelder op 6 tafels biljart gespeeld. De samenwoning met de ambtenaren is altijd zonder problemen verlopen. De biljarters gaan nu verder in een pand aan de Rozengaarde waar op dit moment door diverse leden wordt gewerkt aan een mooie nieuwe zaal. Wethouder Jan Overweg bood de voorzitter een fles champagne aan die bij de opening van de nieuwe zaal geopend moest worden. Ook bood hij een vlag met de nationale driekleur en een oranje wimpel aan, die bij gepaste gelegenheden bij de nieuwe locatie kan worden uitgehangen.

De receptie werd naast de wethouder door 11 ambtenaren bijgewoond en namens de biljarters door het bestuur en een dertigtal leden.