Zorgsaam Leusden

21-03-2018, 17:44 | Lezersnieuws |

ZorgSaam Leusden

 

De gezamenlijke ouderenbonden in Leusden (SOL) en de initiatiefgroep Van Onder Op hebben op verkiezingsavond een oproep gedaan aan de nieuwe gemeenteraad om zich de komende raadsperiode in te zetten voor een 'ZorgSaam Leusden'. Nog altijd wordt ongeveer 40% van de oudere Leusdenaren geleidelijk eenzaam. Dat gaat ten koste van hun welzijn en hun kwaliteit van leven. Daarom niet wachten met het geven van aandacht en hulp tot mensen eenmaal diep eenzaam zijn, maar al in een vroeg stadium beginnende vereenzaming signaleren. En er iets aan doen: Sticht op rollator-afstand wijkkamers waar men elkaar kan ontmoeten, bezigheid en gezelligheid kan vinden en mensen in een vertrouwde omgeving hun verhaal kwijt kunnen. En breng meer samenhang in de hulpverlening van professionals en vrijwilligers door meer onderlinge signalering en doorverwijzing, afstemming en taakverdeling. Minder kosten, meer welzijn! De gemeente moet niet op de samenleving blijven wachten, maar de samenleving stimuleren zichzelf te organiseren. De tijd is er rijp voor, iedereen ziet het belang ervan in, de programma's van de politieke partijen geven al aanzetten, de minister wil dat lokaal beter samengewerkt wordt in de strijd tegen eenzaamheid en het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit ervoor de samenwerking in een lokaal sociaal contract te verankeren. Nieuwe Raad, waar wachten we op?

 

Informatie:sol.voorzitter@gmail.com