Belastingservice voor ouderen en minima

10-02-2018, 16:50 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 15 februari 2018, 09:00 tot vrijdag 20 april 2018, 16:00

Locatie:

maximaplein De Hank,, Leusden
Antaris
Leusden

Net als in afgelopen jaren zullen de gezamenlijke ouderenbonden (PCOB, KBO en LAS), samenwerkend in de SOL en met Larikslaan2, belastingaangiften invullen voor ouderen, gehandicapten en personen met een minimumuitkering. De invullers zijn door de ouderbonden opgeleide vrijwilligers.

Wie komen in aanmerking:

- Gehuwden/samenwonenden met een gezamenlijk inkomen van max. €.30.400,=

- Alleenstaanden met een inkomen van max. €.22.400,=

- Ouderen van 65 jaar of ouder met een inkomen voor een alleenstaande van max. €.35.000,=

en voor gehuwden/ partners en samenwonenden van max. €.50.000,= per jaar.

- Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken

Inwoners van Leusden kunnen hulp bij het invullen van hun belastingaangifte aanvragen vanaf heden via telefoonnummer 033- 3034444. Dit kan van maandag tot met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Het invullen gebeurt in Antaris(Tabakssteeg). Inwoners van Achterveld kunnen ook hulp aanvragen vanaf heden, maar dan via telefoonnummer 0342-451333 (De Heelkom) op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 uur - 12.30 uur. Het invullen gebeurt hier in De Heelkom.

In bijzondere gevallen kan het invullen bij u thuis gebeuren.

Met u wordt een dag en een tijdstip afgesproken. De afspraak wordt aan u schriftelijk bevestigd. Bij de bevestiging ontvangt u een checklijst. Hierop zijn de benodigde gegevens vermeld, welke u dient mede te nemen.

Voor de hulp bij het invullen bent u, net als in voorgaande jaren, afhankelijk van uw inkomen een kleine bijdrage in de kosten verschuldigd.

N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen kunt u dan ook geen rechten ontlenen