Voornemen

Je hebt van die zaken waarbij een knipoogje niet zou misstaan. Gewoon ter relativering. Maar er zijn er ook waarbij je maar blijft knipperen of zelfs je ogen sluit. Neem de Korf-kwestie. Het gemeentebestuur heeft er dit jaar een dik dossier van weten te maken en ik heb zo'n vermoeden dat dit dossier de komende jaren een eigen kamertje behoeft in het Huis van Leusden.

Hoewel ik de politiek in het nieuwe jaar veel knipoogjes toewens, zal mijn Knipoogje ook in 2020 verschoond blijven van politieke zaken. Langs de kantlijn van pagina 3 bespreek ik uitsluitend de publieke zaak. Ook dat kan De Korf zijn. Daphne Kriele is namelijk in de bres gesprongen voor directeur Alessandro Sciortino. Dit is de man die zich begin dit jaar nog miljonair waande met een mega-metamorfose voor zijn centrum, maar nu met een paar ton in de wachtkamer wordt gezet.

Het lijken bijkans - met alle respect - Siciliaanse toestanden, die je in zijn stad Palermo misschien zou verwachten, maar niet in het brave Leusden. Er worden nu slechts pleisters geplakt om De Korf in de contractperiode van Sciortino overeind te houden en straks een flat te bouwen.

Bresspringer Kriele steunt niet alleen de geplaagde Korfbaas, maar richt zich ook tot de burgerij. Met een petitie en posters roept ze de Leusdenaren op te vechten voor 'onze' Korf. Ik voelde me aangesproken, want Kriele heeft gelijk: De Korf is ook van mij! Ik gooide, rolde en at er eens een balletje, vierde er feest en verstopte me ooit in de damesdouche. Geen zorgen – die zaak is verjaard.

Ach, zo zult u ook uw eigen Korf-ervaringen hebben. Koester ze! Kriele heeft wat dat betreft dan ook een punt: dit sport- annex cultuurcentrum is, meer nog dan het gemeentehuis, een huis van Leusden. Het bindt de gemeenschap, of het nou op de sporttribune, op de bowlingbaan, in het theater of aan de bar is. Dan is medezeggenschap toch gerechtvaardigd? Kijk, dat we onze stem geven bij de verkiezingen is belangrijk, maar in dossier-De Korf zie ik een ultiem alibi voor een publiek debat, een referendum of op z'n minst een enquête.

Ja, De Korf-kwestie vormt een zwarte bladzijde in het jaaroverzicht, maar laten we straks de handen schudden en de beste voornemens uitspreken voor het nieuwe jaar. Een beetje kerstgedachte, inderdaad. Wat mij betreft laten we Sciortino dan ook niet te lang bungelen en geven we de steunbetuigers van de Kriele-petitie in 2020 al recht van spreken. Waar is de ideeënbus?

Ik heb mijn voorstel trouwens al klaarliggen: een nieuwe hal naast Theo Meijer Sport en een herschikking van De Hamershof, zodat er in het centrum ruimte komt voor film, theater, bowling en horeca. Dat maakt straks ook de weg vrij voor woningbouw en een ondergrondse parkeergarage.

Ach, ik had gewoon wethouder moeten worden. Een wethouder met een knipoogje.

Marco Bosmans, bosmans@xmsnet.nl.