• Valerie Kuypers

Extra toezicht BOA's Biezenkamp en Hamershof

LEUSDEN De gemeente gaat extra BOA's inzetten in de Biezenkamp en de Hamerhof. Er is daar al lange tijd overlast van fietsers, scooters en laden/lossen van vrachtwagens.

Nu de bouwwerkzaamheden in de omgeving van de Biezenkamp gereed zijn, worden aanvullende fysieke (verkeers)maatregelen genomen om zaken beter te regelen.

Aanvullend BOA toezicht, en met name directe handhaving, is nodig, aldus het college. Er worden kandidaten gezocht die deze werkzaamheden tijdelijk kunnen verrichten. Zodra deze zijn gevonden wordt de procedure in werking gezet om de nieuwe tijdelijke BOA's te beëdigen. Omdat deze procedure een paar weken kan duren, wordt voorlopig nog gewerkt met de BOA's die al in dienst zijn van de gemeente.