Prinsjesdagontbijt Raad van Kerken in De Tuin

LEUSDEN Op dinsdag 19 september, de derde dinsdag van de maand, is het Prinsjesdag. Voordat in Den Haag de troonrede wordt voorgelezen organiseert de Raad van Kerken Leusden een Prinsjesdagontbijt. Een ontmoeting in de vroege ochtend in het teken van politieke en maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar koos de raad als thema 'De relevantie van visie en anders durven kijken'. Voorafgaand aan de maaltijd en onderlinge gesprekken wordt dit thema ingeleid door twee Leusdenaren die gewend zijn 'anders' te kijken: kunstenaar Mathieu Klomp en dominee Anette Sprotte.

Neeltje Rietveld

MATHIEU KLOMP Mathieu Klomp is een jonge, Leusdense kunstenaar die aan de weg timmert. Hij heeft meerdere prijzen op zijn naam staan en zijn werk was tot begin deze maand tentoongesteld in het Centraal Museum in Utrecht. Hij maakt levensgrote mensfiguren van plastic, in opstellingen die de ruimte vullen. Hij was verrast over de uitnodiging. ,,Ik vind het bijzonder dat ze het vertrouwen hebben dat een kunstenaar daar iets zinnigs over kan zeggen.''

Gevraagd naar zijn inschatting, vervolgt hij: ,,Ik denk het wel. Een kunstenaar vertegenwoordigt wat een dominee vertegenwoordigt voor gelovige mensen. Hij is een soort filosoof, die buiten het gewone leven op dat leven reflecteert. Daarnaast werken kunstenaars in een eigen wereld waarin geld weinig rol speelt. Ze hebben weinig geld en verdienen met hun kunst ook weinig. De mensen die ik tegen kom in mijn werk - vrijwilligers, fotografen - zijn er ook weinig mee bezig. Economie speelt een kleine rol.''

Vanuit een leven waarin werk niet noodzakelijk is gekoppeld aan geld komt hij inderdaad tot een 'andere' manier van kijken. ,,In onze samenleving draait alles om groei. We lijken wel kleine kinderen die 'meer, meer, meer' roepen. Waarom niet inzetten op onderhoud en verder kijken dan je eigen belang?''

ANETTE SPROTTE Dominee Anette Sprotte, voorganger binnen de Protestantse gemeente Leusden, ziet in de politiek vooral de nadruk op korte termijn oplossingen. Volgens haar hangt dat samen met het neoliberale tijdsbeeld, waarin niet de overheid, de kerk of de familie bepalen hoe je moet leven, maar ieder individu dat zelf mag invullen. ,,In de Bijbelse verhalen kom ik een ándere visie op de mens tegen. Het bekende verhaal over de barmhartige Samaritaan is daar een goed voorbeeld van. Dat oerverhaal van de ene mens die zich over de andere ontfermt, is de kern waar het in het leven om draait: geraakt worden door je medemens, compassie voelen en daarnaar handelen. Je leeft niet alleen voor jezelf.''

In haar praktijk als predikant komt zij mensen tegen die niet alles uit zichzelf en het leven weten te halen. ,,Dat past niet bij het denken van deze tijd. Maar vaak redt je het niet alleen. Dan heb je een ander nodig. We kunnen elkaar maken en breken, we zijn aangewezen op elkaars ontferming.''

Het Prinsjesdagontbijt is op dinsdag 19 september in Theater De Tuin van 8.00 uur tot 9.30 uur. Iedere Leusdenaar die mee wil denken en praten over het thema is uitgenodigd. Graag opgeven bij: prinsjesdagontbijt@ziggo.nl.