• Archief BDUmedia

Locoburgemeester bezoekt diamanten bruidspaar

LEUSDEN Op vrijdag 11 augustus bezoekt locoburgemeester Van Beurden de heer en mevrouw Traa-Bransen uit Leusden, die op zondag 13 augustus 60 jaar getrouwd zijn.

De heer Traa is in 1928 in Stoutenburg geboren en mevrouw heeft in 1931 in Hamersveld het levenslicht gezien. Ze kenden elkaar oppervlakkig, maar toen zij na een toneelvoorstelling gezamenlijk moesten schuilen voor de regen hebben zij voor het eerst echt kennis gemaakt. Hier is de basis gelegd voor dit zestigjarig huwelijk.

Na hun huwelijk zijn de heer en mevrouw Traa in Stoutenburg gaan wonen in een huis dat ze "onze Wens" hebben genoemd. Hier hebben zij tot april dit jaar gewoond. Toen zijn zij verhuisd naar de Geertrudishof in Leusden.

De heer Traa is als boerenknecht begonnen. Daarna is hij de fruitteelt ingegaan en hier bleek zijn grote passie te liggen. Daarnaast werkte hij in ploegendienst bij een bedrijf, waar hij ook ingezet werd als EHBO-er. Naast al deze werkzaamheden deed de heer Traa nog vrijwilligerswerk in parochiecentrum De Kom en ontmoetingscentrum De Klepper (in De Til). Enige tijd geleden heeft de heer Traa de medaille van het Carnegie Heldenfonds mogen ontvangen. Deze medaille is ingesteld voor personen die "met eigen levensgevaar anderen het leven hebben gered of daartoe een serieuze poging hebben gedaan".

Mevrouw Traa heeft altijd gezorgd voor anderen. Hierdoor heeft zij tot haar spijt geen mogelijkheid gehad om verder te leren. Mevrouw Traa zingt al 50 jaar bij het kerkkoor.

Het echtpaar heeft zes kinderen, veertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen gekregen. Hun huis is nog altijd een gezellige zoete inval en nog steeds wordt de soep van mevrouw Traa alom geprezen als de lekkerste.