• Hans Beijer

Huiskamer Leusden in najaar van start

LEUSDEN Nancy Hooijer, al negen jaar werkzaam voor Larikslaan2, is daar momenteel één van de consulenten bij het team Samenleving. Zij heeft in al die jaren in Leusden een schat aan ervaring opgedaan op (onder meer) het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Niet verwonderlijk dat de Stuurgroep Huiskamer van Leusden juist bij haar uitkwam. Haar uitgebreide netwerken in het brede veld van zowel de formele als informele hulp en zorg zullen goed van pas komen nu zij vol energie aan de slag gaat als coördinator van de binnenkort te starten Huiskamer.

Hans Beijer

De Huiskamer van Leusden zal in het nieuwe gemeentehuis een eigen plek krijgen. Tot die tijd wordt vanaf dit najaar in het gebouw van Larikslaan2 een ruimte gereserveerd voor de Huiskamer, die voorlopig in de doordeweekse ochtenduren geopend zal zijn. Hooijer: ,,Mensen vinden het vaak al moeilijk genoeg om hulp te zoeken, we willen daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn. De Huiskamer wil uitnodigend zijn, men moet zich er welkom voelen."

De Huiskamer is er voor mensen die al dan niet formele zorg (medisch, huishoudelijk en dergelijke) ontvangen, maar (eigenlijk) wel met bepaalde andere hulp- en zorgvragen zitten en dan niet weten wat of hoe. Verder zijn er zorgprofessionals (zoals huisartsen, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers) die in hun werk soms tegen schrijnende situaties aanlopen waar zij ook geen raad mee weten.

BUNDELING Het is goed te weten dat er tal van vrijwilligersorganisaties, fondsen en soms ook bedrijven bestaan die een rol zouden kunnen spelen in de oplossing of verlichting van deze hulpvragen. Alleen, dit aanbod van informele hulp en zorg en van fondsen is erg versnipperd en lang niet altijd bekend. De Huiskamer wil nu al die kennis, ervaring en inzet van dit aanbod bundelen op één plek, waar mensen met hulpvragen worden doorverwezen, geadviseerd of bij de hand genomen in de richting van een oplossing op maat. Hooijer: ,,En als het meer complexe vragen betreft, kan via Larikslaan2 professionele hulp ingeschakeld worden. De lijntjes zijn wat dat betreft kort, want ik blijf ook gewoon voor Larikslaan2 werken."

SCHOLING Voor het zover is, is er nog veel werk aan de winkel in de komende tijd. Zo is er nog wel eens overlap in wat vrijwilligersorganisaties doen, terwijl er ook nog leemtes te vullen zijn, dingen waar behoefte aan is, maar die nog niet gedaan worden. Daar moeten dus zaken op elkaar afgestemd en aangevuld of geregeld worden.

De vier tot acht vrijwilligers die de Huiskamer gaan bemensen, zullen vooral uit de vrijwilligersorganisaties zelf voortkomen en vooraf goed geschoold worden. Hooijer: ,,Ze zullen moeten leren hoe je een gesprek aangaat, hoe je kunt doorvragen of hoe je iets als laaggeletterdheid kunt constateren. Ze zouden het liefst de hele wereld willen verbeteren, maar ze moeten ook leren dat je soms 'Nee' moet zeggen, zoals in het geval dat vrijwilligerswerk tot arbeidsverdringing zou leiden."