• Mariska Stehouwer

Eurowoningen moeten energieneutraal worden

LEUSDEN Een aantal bewoners van de eurowoningen is vorig jaar oktober tijdens een informatiebijeenkomst geïnspireerd geraakt over Het Nieuwe Wonen. Vervolgens is de werkgroep Eurowoningen Duurzaam opgericht en hebben zij gekeken naar renovatiemogelijkheden met als doel zo comfortabel en energieneutraal mogelijk te wonen. In samenwerking met het energieloket IkWilWatt zijn de plannen verder uitgewerkt. Inmiddels zijn alle bewoners geïnformeerd over het collectief duurzaam renoveren met gebouwgebonden financiering. Bij verkoop van de woning gaat de financiële verplichting over naar de volgende eigenaar.

Mariska Stehouwer

Janny Appel, Willem Eelman en John Verkaik van de werkgroep Eurowoningen Duurzaam en bewoonster Sonja Dekker zijn allen erg enthousiast over het plan dat klaarligt om hun eurowoningen duurzaam te renoveren en energieneutraal te maken. ,,Sinds het klimaatstraatfeest in 2009 zijn de onderwerpen duurzaamheid en zuinig omgaan met energie positief onder de aandacht gebleven", verklaart Eelman zijn deelname aan de werkgroep Eurowoningen Duurzaam. ,,Veel woningen hebben last van verouderde daken, voelen koud aan door de betonnen muren. Veel bewoners hebben dubbelglas in hun woning laten zetten, maar juist de aluminium puien zorgen veelal voor tocht en een koudebrug. Ook werken de schuipuien veelal niet meer goed door versleten wieltjes. Na veertig jaar is het ook wel tijd om te renoveren en als we dat met elkaar op een goede manier kunnen doen dan zetten we als wijk een flinke stap vooruit."

GEBOUWGEBONDEN René Pie, projectleider van het energieloket IkWilWatt speelt een grote rol in dit hele plan. Er wordt een financieringsvorm uitgewerkt met de naam "Eemland Energie Fonds" om de renovatie te bekostigen. ,,Twee belangrijke voordelen", somt Pie op. ,,Ten eerste kan je met deze financieringsvorm de renovatie bekostigen en ten tweede weet je voor de komende dertig jaar hoeveel maandelijkse kosten je hebt voor woonlasten, terwijl aangenomen mag worden dat de woningwaarde direct toeneemt." De gebouwgebonden financiering zal het bedrag zijn dat je normaal gesproken uitgeeft aan energie- en onderhoudskosten voor je woning, aangevuld met enkele tientjes per maand per woning.

ENERGIENEUTRAAL Pie geeft aan dat provincie Utrecht gaat voor een energieneutrale regio in 2040. ,,Wij kunnen als gemeente Leusden hier een voortrekkersrol in nemen door te starten met duurzame renovatie van de wijken in Leusden. Om iedereen de mogelijkheid te geven hier aan deel te nemen is de gebouwgebonden financiering bedacht." De financiering loopt via het Eemland Energie Fonds en heeft nog de garantie van de gemeente Leusden nodig. De werkgroep hoopt dat in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering er positief gereageerd wordt op de garantstelling. ,,Zodra de gemeente garant wil staan kunnen we verder met de uitvoering van het plan."

Op korte termijn betekent dat realisatie van twee modelwoningen, een tussen- en een hoekwoning, zodat bewoners kunnen zien wat de mogelijkheden zijn en zich alsnog kunnen aanmelden voor het project. Op dit moment heeft de werkgroep al zeventig intentieverklaringen binnen en nog steeds melden bewoners zich aan. Dit aantal is ruim boven de benodigde dertig om het project te gaan starten.

Kijk hier voor meer informatie.