• Voor Achterveld Door Achterveld

    Lucas Koch
  • Voor Achterveld Door Achterveld

    Lucas Koch

Informatie- en meedenkavond over 'vraag en aanbod' in Achterveld

20-11-2016, 21:20 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 30 november 2016,
20:00 tot 22:00

Locatie:

, Achterveld
d'Ouwe Peerdestal Hotel de Roskam
Achterveld

Ook en juist in zo'n kleine kern als Achterveld kunnen we merken dat de voorzieningen minder worden en dat de burgers zelf het heft steeds meer in eigen hand moeten nemen.

De overheid en de zorginstanties hebben de financiën er niet meer voor.

Vrijwilligers zullen een steeds grotere rol gaan spelen in het sociale verkeer onderling.

In Achterveld draaien al veel activiteiten heel goed. Maar gezien de nieuwe situatie vindt het overleg Maatschappelijk Welzijn Achterveld (OMWA, alle vrijwilligersorganisaties op welzijnsgebied)) het wenselijk dat de vraag en het aanbod in Achterveld voor nu in de nabije toekomst onderzocht word. De dorpsraad en Van Onder Op hebben de handschoen opgepakt en zoeken wegen om Achterveld prettig leefbaar te houden en waarbij mensen naar elkaar omzien.

De bestaande activiteiten kunnen misschien beter op elkaar afgestemd worden, we zoeken verbindingen. Nieuwe activiteiten zijn misschien wenselijk, daarvoor is een enquête uitgezet onder de bevolking.

Op 30 november worden de uitkomsten ervan besproken.

Wat als een van de hoogste prioriteiten uit de enquête naar voren komt is een centraal inloop punt. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Na een bezoekje aan de Heelkom, of de supermarkt bijvoorbeeld. Een "Tussenstop" een plek waar je middelbare schoolkind op een vertrouwde plek terecht kan na school als je als ouder nog niet thuis bent en daar voor huiswerk opgevangen wordt. Waar mensen voor een open maaltijd kunnen koken, waar een ruil boekenkast staat (voor beiden is een grote bereidheid bij bevolking om het te realiseren). Waar je les geeft aan senioren hoe ze met een tablet moeten omgaan (ook genoeg bereidheid), waar je een vraag voor een klein klusje kunt stellen, waar een vrijwilliger graag zijn diensten aanbiedt. Dit laatste kan ook digitaal of telefonisch geregeld worden evenals bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis door vrijwilliger.

Kortom genoeg input om te bespreken hoe verder te gaan.

Op 30 november in d'Ouwe Peerdestal (Hotel de Roskam)om 20 uur is een informatie/meedenkavond.