• Met een schoffel krijgt Ad Kranenburg, namens de bewoners, symbolisch het groenbeheer overgedragen van wethouder Overweg en Henk Onderwater van Sight landscaping.

    Ad Kranenburg

Groenbeheer overgedragen aan de buurt

14-04-2016, 15:00 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 14 april 2016, 14:40

Locatie:

Leusden

Donderdag 14 april kwamen wethouder Overweg, de bewoners van de Boswachter en Sight landscaping bijeen voor de feestelijke overdracht van het groenbeheer aan de buurt.

De bewoners van de Boswachter zijn heel tevreden nu het plantsoen is gerenoveerd en zij het mogen blijven onderhouden. Tevreden over de samenwerking met de groenaannemer van de gemeente, Sight landscaping en over de welwillende houding van de wethouder met het groenbeheer in zijn portefeuille, Jan Overweg.

Na 33 jaar was het plantsoen aan de Boswachter nodig aan een opknapbeurt toe. De fut was er uit, waardoor het geheel een verwaarloosde indruk maakte. Inmiddels deed de gemeente een oproep aan buurtbewoners om te helpen de plantsoenen te onderhouden. Dit was de aanleiding dat de families van de Belt, Bokdam, Kranenburg en Wijntjes, die bij het plantsoen wonen, gezamenlijk het initiatief namen en de gemeente het aanbod deden om het beheer van het plantsoen voor hun rekening te nemen, zodra het zou zijn vernieuwd.

Half 2015 kregen de bewoners, na het nieuwe groencontract tussen de gemeente Leusden en Sight landscaping, groen licht voor dit plan. De bewoners mochten kiezen uit geschikte soorten beplanting en november 2015 werd dit aangeplant. Henk Onderwater van Sight zorgde er voor dat het vlot aangepakt werd met een mooi resultaat. Beter en sneller kon het niet. Reden te meer om als bewoners aan het behaalde resultaat extra kleur te geven. Zij plantten 300 Narcissen aan, die de straat dit voorjaar een feestelijk aanzien geven.

Met elkaar zijn bewoners en wethouder zeer tevreden over het resultaat en de samenwerking. Het leidt er zelfs toe dat de bewoners bereid zijn nog een stukje plantsoen erbij te adopteren. Door samenwerking kunnen er mooie initiatieven van de grond komen, die de sfeer en saamhorigheid in de buurt verstevigen. Volgens wethouder Overweg mag het project gelden als een geslaagd voorbeeld van groenbeheer door de bewoners